Хаяг:

"Дорнод Мах Маркет 1" 1 дүгээр баг, Хэрлэн сум, Дорнод аймаг, Монгол
“Дорнод Мах Маркет 2” мах боловсруулах үйлдвэр, 5 дугаар баг,
Хэрлэн сум,  Дорнод аймаг,
Монгол улс
Утас:
+976 89117144 , +976 99997144
Цахим шуудан: 

Вэб хуудас:
www.dornodmeat.mn
Facebook:
“Дорнод махмаркет”ХХК
WeChat:
Dornodmeat.mn
Whatsapp:
99117144
Twitter:

“Дорнод махмаркет”ХХК